Mycosphaerellales » Mycosphaerellaceae » Neohortaea

Neohortaea acidophila

Neohortaea acidophila (Hölker, Bend, Pracht, Tetsch, Tob. Müll., M. Höfer & de Hoog) Quaedvl. & Crous, in Quaedvlieg, Binder, Groenewald, Summerell, Carnegie, Burgess & Crous, Persoonia 33: 27 (2014)

            ≡ Hortaea acidophila Hölker, Bend, Pracht, Tetsch, Tob. Müll., M. Höfer & de Hoog, Antonie van Leeuwenhoek 86(4): 293 (2004)

            Index Fungorum number: IF 807810; Facesoffungi number: FoF xxx, Fig. 1

Description: see Hölker et al. (2004); Quaedvlieg et al. (2014)

Material examined: see Hölker et al. (2004); Quaedvlieg et al. (2014)